Rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Jest to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne oraz kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się.

Inicjatywa MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Departament Edukacji i kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli a podmiotami z całego województwa wpisującymi się w działalność edukacyjną, tworzącymi Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Celem projektu Małopolskie Talenty jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z: kompetencji kluczowych przedmiotowych języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji kluczowych społecznych i umiejętności uniwersalnych na 3 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej/ klas gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej kończącej się maturą wśród uczniów/uczennic zdolnych z województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia uczniów zdolnych projektu innowacyjnego DiAMEnT w latach 2016-2021.

Planowane efekty to m.in.:

Objęcie wsparciem w postaci diagnozy uzdolnień z kompetencji kluczowych uczniów województwa małopolskiego

Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów w postaci zajęć pozaszkolnych w Centrach wsparcia Uczniów Zdolnych oraz Letniej Szkoły Młodych Talentów

Podniesie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym

Projekt realizowany jest od I 2016 do XII 2022 roku na obszarze Małopolski.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.