foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

 

To ważne wydarzenie dla wszystkich Europejczyków, dlatego co rok obchodzone jest także w naszej szkole.W tym roku w ramach Europejskego Dnia Języków Obcych uczniowie klasy VII uczestniczyli w lekcji języka rumuńskiego prowadzonej przez Skypa. Było to ciekawe I cenne doświadczenie.

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Pamiętaj- “ Z językami zajdziesz dalej ”

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.