foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Nasza szkoła wzbogaciła się o nową bibliotekę. Zlokalizowano ją w miejscu dawnej szatni. W pomieszczeniu tym zdemontowano stare boksy szatni, wykonano nową instalację elektryczną i niezbędne ścianki działowe.

Sala została pomalowana. Zamontowano nowe meble, parapety i żaluzje. Prace remontowe podniosły estetykę i funkcjonalność pomieszczenia. W znaczny sposób polepszyły warunki wypożyczania książek. Biblioteka zyskała przestrzeń dla czytelnika, gdzie uczniowie mogą odrabiać lekcje, czytać oraz poszukiwać potrzebnych informacji. Podniósł się standard biblioteki, modernizacja przyczyniła się do tego, że jest ona teraz miejscem przyjaznym dla czytelników.

W środę 26 lutego 2020 gościła w naszej szkole pani Danuta Głownia – Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia. Pani burmistrz odwiedziła naszą nową bibliotekę, spotkała się z uczniami oraz dyrekcją szkoły. Wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej biblioteki. Warto wspomnieć, że cały koszt przeprowadzonej inwestycji został sfinansowany ze środków pozabudżetowych / pozyskanych z 1% podatku, oraz zabawy dochodowej/. Dziękujemy też przyjaciołom szkoły, którzy wykonywali nieodpłatnie wiele zadań związanych z przeprowadzanym remontem.

Dyrektor szkoły
Renata Zielińska

 

 

 
 
 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.