foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kwaczale informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 wszystkie wnioski i zgłoszenia kandydatów zostały rozpatrzone pozytywnie i wszyscy zostali zakwalifikowani.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.