W Niedzielę Palmową można było podziwiać prace konkursowe na Rynku w Alwerni. Wśród 76 prac, które wpłynęły na konkurs znalazły się palmy naszych uczennic z klasy drugiej.

Spieszymy poinformować, iż prace Julii Wacławik oraz Michaliny Kurzańskiej zostały zauważone i docenione przez organizatorów konkursu. Na załączonych fotografiach laureatki ze swoimi nagrodzonymi pracami.