22.02.2019 r. uczniowie klas I- VI klas szkoły podstawowej uczestniczyli w pogadance z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym.

Prowadzący zachęcali uczniów do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje" organizowanym przez KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice

na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urzadzeń rolniczych.

Prace należy złożyć do 15.03.2019 u p. Banaś.