Dnia 29 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu upamiętniającym 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pani dyrektor mgr Renata Zielińska przywitała wszystkich zebranych na apelu oraz wygłosiła mowę wprowadzającą.
Następnie część artystyczną przedstawili uczniowie klasy VII sp oraz klasy III gimnazjum. Była to krótka lekcja historii, która przybliżyła moment przyjęcia konstytucji w 1791 roku przez Rzeczpospolitą. Uczniów do akademii przygotowały mgr Mariola Pstraś oraz mgr Irena Gliwa.
Po przedstawieniu Pani dyrektor wręczyła nagrody wyróżnionym uczniom w pokazie talentów.