foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

XX Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej w języku obcym o Puchar Rudolfa 2020
pod patronatem wydawnictwa Macmillan

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych w powiatu chrzanowskiego. Chętni zgłaszają się do nauczycieli języków obcych.

2. Każdy nauczyciel języka obcego może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników indywidualnych lub dwa zespoły dwuosobowe.

3. Eliminacje szkolne odbędą się u nas w szkole w sali 2.03 dnia 16 grudnia 2019.
3a/ Ostateczny termin zgłoszenia uczestników do Organizatora konkursu ( Szkoły Podstawowej nr 10 w Chrzanowie) upływa 18 grudnia (środa) 2019 .

4. Konkurs odbędzie się dnia 10 stycznia 2020 (piątek) w Klubie Pegaz w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, o godz. 8.30
5. Rozstrzygnięcie konkursu i koncert laureatów:10 stycznia 2020 (piątek) po konkursie

6. Uczestnicy / zespoły prezentują po jednym utworze.

7. Uczestnicy mogą śpiewać:
a) do własnego akompaniamentu (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z organizatorem)
b) do czystego podkładu muzycznego - bez nagranego śpiewu
c) bez akompaniamentu
8. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez Komisję według następujących kryteriów:
a) poprawność językowa
b) muzykalność
c) interpretacja (uzasadniony gest i ruch sceniczny, ubiór i rekwizyty dostosowane do charakteru utworu)
d) ogólny wyraz artystyczny

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szkoła, którą reprezentuje zwycięzca konkursu, otrzyma Puchar Rudolfa ufundowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie, panią mgr Agnieszkę Batko.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.