foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do wzięcia udziału w

 

VI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim

dla uczniów szkól podstawowych klas IV-VIII

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

Konkurs odbędzie się 2 kwietnia w SP 8 w Chrzanowie.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przeczytanie utworu pt.: Lewis Carroll ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ ( Alicja w Krainie Czarów)

Każdy uczestnik losuje do odczytania fragment podanego utworu.

Kryteria oceny uczestników konkursu:

poprawność językowa

tempo i płynność czytania

interpretacja czytanego utworu

ogólny wyraz artystyczny

Treść tekstu dostępna na: www.adobe.compdfAlice_in_Wonderland

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmowane są do 24 lutego u p. Kędziory

 

Wszystkie szczegóły i regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Konkursy.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.