foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

dla szkól podstawowych klas IV-VIII

 

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów

w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 8c Tel./fax szkoły 32/6233766

Nauczyciele języka angielskiego:

Dorota Ślusarczyk-Małecka

- e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Szostek-Trzep

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sponsorzy:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów

w Chrzanowie

Organizatorzy

 

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowania literaturą angielską uczniów szkól podstawowych .

Motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych.

Popularyzacja pięknego czytania wśród młodego pokolenia.

Promowanie uczniów utalentowanych językowo.

 

Regulamin konkursu:

 

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie losuje do odczytania fragment podanego utworu. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników , w tym maksymalnie 2 uczestników z klas VI-VIII. Chcemy zmotywować uczniów klas młodszych IV-V, którzy będą oceniani w odrębnej kategorii. Uczniowie są zgłaszani do etapu powiatowego przez nauczycieli języka angielskiego po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych.

Kryteria oceny uczestników konkursu przez niezależne jury:

Poprawność językowa

Tempo i płynność czytania

Interpretacja czytanego tekstu

Ogólny wyraz artystyczny

 

Repertuar:

Lewis Carroll ‘Alice’s Adventures in Wonderland’

Książka jest również dostępna w pdf lub online w Internecie

 

Regulamin organizacji konkursu:

Terminarz:

Etap szkolny należy przeprowadzić do 6 marca 2020 roku

a zgłoszenie do 16 marca 2020roku.

Etap powiatowy – przesłuchanie uczestników odbędzie się 02.04.2020r.

Przesłuchania rozpoczną się o godz. 9.00 ( do ok. godz. 11 w zależności od ilości uczestników). Prosimy o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

Karty zgłoszeń (1 egzemplarz dla każdego uczestnika- zał. nr 1),

karty oceny – zał. nr 2 (po 4 egzemplarze dla każdego uczestnika)

i informację dot. ochrony danych osobowych – zał. nr 3

(1 egz. dla każdego uczestnika) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych

Szeregów ul. Pogorska 8c 32-500 Chrzanów

Po terminie 16 marca 2020 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Bardzo prosimy nie przesyłać zgłoszeń faxem lub e-mailem

Prosimy o dostarczenie kompletnych dokumentów do konkursu!

Każdy dokument na oddzielnej stronie!

Uczniowie bez podpisanej informacji dotyczącej ochrony danych

osobowych uczestnika konkursu nie będą mogli uczestniczyć w konkursie.

 

Wyniki konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród finalistom i uczniom wyróżnionym

odbędzie się 02.04.2020 r. ok. godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c.

 

 

VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

w Języku Angielskim

dla szkól podstawowych klas IV-VIII

 

Karta zgłoszenia (zał.1)

 

Nazwisko i imię uczestnika: ……………………………………….

Szkoła: podstawowa Klasa: ........

Nazwa szkoły (placówki): ……………………………………………..

Adres szkoły: ………………………………………………….

Tel./fax/email: ………………………………………………..

Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna): ……………………………………………..

Kontakt: ……………………… e-mail: ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

 

dla szkól podstawowych klas IV-VIII

 

 

Karta oceny uczestnika (zał. 2)

Imię i nazwisko:……………………………………

 

 

Kryteria

Punkty

Poprawność językowa

(1-5pkt)

 

Tempo i płynność czytania

(1-5pkt)

 

Interpretacja czytanego tekstu

(1-5pkt)

 

Ogólny wyraz artystyczny

(1-5pkt)

 

 

Łączna liczba punktów:

 

 

Uwagi: .....................................................................................................

 

 

................................................. ...........................................

Nazwisko i imię jurora podpis jurora

 

 

 

Chrzanów dn. ................................

 

INFORMACJA

dotycząca ochrony danych osobowych uczestnika konkursu. (zał. 3)

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów z siedzibą w Chrzanowie ul. Pogorska 8c.

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne

do wykonania zadań statutowych administratora danych realizowanych dla

dobra publicznego. Dane będą przetwarzane tylko w celu organizacji

konkursu i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na

podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale

konieczne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo

dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.

 

Konkurs jest publiczną imprezą –

podstawowe dane identyfikacyjne laureatów (imię, nazwisko, szkoła, klasa)

będą publikowane w internetowych serwisach informacyjnych

administratora danych. Dane laureatów mogą też być udostępnione

do publikacji w prasie. W odniesieniu do publikacji danych laureatów oraz

przekazania ich prasie podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw

do administratora danych.

Ponadto uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie

wizerunków uczestników publicznej imprezy nie wymaga zgody.

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją

………………………………………………….

data, czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.