foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania. 

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 10 zł.  \
Opłata zbierana po konkursie.

Konkurs odbędzie się w wersji online poprzez platformę TESTPORTAL (https://www.testportal.pl/). Przed konkursem uczeń otrzyma kod dostępu i hasło.
Konkurs zarówno w wersji elektronicznej (online) przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach (sesja jesienna) w dniach 16.11.- 20.11. 2020 roku.  
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 10 lutego 2021 roku i rozesłane drogą pocztową do szkół.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 - 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 - 99 - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iz nagród jest mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują drobną nagrodę oraz dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 85 - 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

MEMORY MASTER ZAWSZE POD RĘKĄ
Darmowa aplikacja dla każdego ucznia (nie tylko uczestnika) szkoły biorącej udział w konkursie. W aplikacji znajdują się wszystkie listy słów oraz dwie gry pomagające w lekki sposób uczyć się słownictwa.
Link https://www.blumont.edu.pl

Zapisy u p. M. Kędziora do dnia 8 października 2020r

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.