foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Pierwsza szkoła w Kwaczale istniała od 1830. W 1869 Józef Patelski ufundował sztandar dla szkoły. Znaczna przebudowa miała miejsce w latach 1990-1997. Wtedy dobudowano część dydaktyczną, część socjalną oraz salę gimnastyczną.

Od 1999 roku działał tu szkoła podstawowa i gimnazjum pod nazwą Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale.

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z Kwaczały i Okleśnej.
Nasza szkoła zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Oprócz przedmiotowych klaso-pracowni szkoła dysponuje 14 stanowiskową salą komputerową, salą matematyczną i fizyczno-chemiczną, które wyposażone są w tablicę interaktywne, salą gimnastyczną, stołówko-jadalnią w której przygotowywane są posiłki i herbata. W klasach są projektory.

 

Od 1.09.2018 jesteśmy Szkoła Podstawową im. Józefa Patelskiego z oddziałami gimnazjalnymi.

Obecnie funkcję dyrektora naszej szkoły  pełni mgr Renata Zielińska.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.