foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

 

I N F O R M A C J A

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kwaczale informuje o trwającym zgłaszaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej
im.Józefa Patelskiego w Kwaczale na rok szkolny 2020/2021.


- rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie ( załącznik nr1 do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2020/2021) Termin zgłaszania do 28.02.2020. do godziny 14:00

 

- rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły wniosek
( załącznik nr2) do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2020/2021) zgodnie z terminami podanymi w Zarzadzeniu nr 0050.18.2020 Burmistrza Gminy Alwernia .

 

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

24.02.2020r.-06.03.2020r.

do godz.15:00

(Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kwaczale lub ze strony internetowej szkoły)

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWACZALE ROK SZKOLNY 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWACZALE ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Uchwała - kryteria przyjęć do klasy I szkoły podstawowej.

 

 Zarządzenie Burmistrza o terminach i kryteriach rekrutacji.

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.