foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Od 25.05.2020 uczniowie klas ósmych mają możliwość konsultacji z nauczycielami.
Od 01.06.2020 uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji.
Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły, indywidualnie lub w grupach liczących do 12 osób. Uczniowie proszeni są o zgłoszenie nauczycielowi chęci udziału w konsultacjach.
Harmonogram konsultacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „DLA RODZICÓW”.

 

Od dnia 25 maja 2020, w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III. 
Rodzice, którzy będą chcieli posłać dziecko do szkoły proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi w zakładce "DLA RODZICÓW" oraz wcześniejsze zgłoszenie dziecka telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.