Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Marii Stec

wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Przez wiele lat związana była z naszą szkołą, nauczała i wychowywała wiele pokoleń młodych ludzi.
Szanowała i ceniła innych. Otaczała troską kolejne roczniki swoich wychowanków.
Kochała pracę, a dobro uczniów było dla Niej zawsze najważniejsze.
Pozostawiła w historii naszej szkoły pięknie zapisaną kartę.

 

Pozostanie zawsze w naszej pamięci.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Józefa Patelskiego w Kwaczale.