Rodzice

Godziny dostępności.

Harmonogram spotkań z rodzicami i dni otwartych
w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Data Godzina Spotkanie
06.09.2022 17.00 – 18.00 Spotkanie z wychowawcą
04.10.2022 17.00 – 18.00 Dzień otwarty
08.11.2022 17.00 – 18.00 Dzień otwarty
20.12.2022 17.00 – 18.00 Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach
26.01.2023 17.00 – 18.00 Spotkanie z wychowawcami – podsumowanie I semestru
14.03.2023 17.00 – 18.00 Dzień otwarty
18.04.2023 17.00 – 18.00 Dzień otwarty
16.05.2023 17.00 – 18.00 Dzień otwarty – informacja o zagrożeniach

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023;

 

31 października 2022

02 maj 2023

23 maj 2023

24 maj 2023

25 maj 2023

09 czerwiec 2023

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą;

12.11.2021
07.01.2022
02.05.2022
17.06.2022

oraz dni egzaminu ósmoklasisty czyli;
24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022

Dni te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wszystkie dni otwarte i spotkania z rodzicami rozpoczynają  się o godzinie 17.00

  • 19. 10. 2021 – dzień otwarty
  • 07. 12.2021 – przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną
  • 13. 01. 2021 – spotkanie z wszystkimi rodzicami podsumowujące I semestr
  • 01. 03. 2022 – dzień otwarty
  • 26. 04. 2022 – dzień otwarty
  • 17. 05. 2022 – przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

Wychowawcy mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.