Nauczyciele

 

Nauczyciele rok szkolny 2023/2024

 

 • Zielińska Renata – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 • Biel Robert  – zastępca dyrektora, nauczyciel techniki i wychowania fizycznego
 • Bachowska Bogusława – nauczyciel języka polskiego i historii
 • Banaś Bernadeta – nauczyciel plastyki, muzyki i informatyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja
 • Buczek Elżbieta – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 
 • Będkowski Marcin- nauczyciel religii
 • Dudek Kamil – nauczyciel religii
 • Gądek Irena – nauczyciel języka polskiego
 • Hochbaum Patrycja – nauczyciel języka niemieckiego
 • Kędziora Magdalena – nauczyciel języka angielskiego
 • Miranowicz – Piegza Agnieszka – nauczyciel biologii, chemii, przyrody, logopeda
 • Łakomy Angela – nauczyciel matematyki i informatyki
 • Oleksiewicz Agata – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • Oleksy Iwona – pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie i doradca zawodowy
 • Pstraś Mariola – nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz
 • Rajca Laura – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wczesnoszkolnej
 • Socha Halina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, pedagog specjalny
 • Witana Beata – nauczyciel fizyki
 • Wójcik Jolanta – nauczyciel wychowania fizycznego