Nauczyciele

 

Nauczyciele rok szkolny 2021/2022

 

 • Zielińska Renata – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 • Biel Robert  – zastępca dyrektora, nauczyciel techniki i wychowania fizycznego
 • Bachowska Bogusława – nauczyciel języka polskiego i historii
 • Banaś Bernadeta – nauczyciel plastyki, muzyki i informatyki
 • Buczek Elżbieta – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Dudek Kamil – nauczyciel religii
 • Gądek Irena – nauczyciel języka polskiego
 • Gliwa Irena – nauczyciel przyrody i geografii
 • Hajda Ilona – nauczyciel języka niemieckiego
 • Kędziora Magdalena – nauczyciel języka angielskiego
 • Łakomy Angela – nauczyciel matematyki i informatyki
 • Oleksy Iwona – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie i doradca zawodowy
 • Pstraś Mariola – nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz
 • Rajca Laura – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego
 • Rychlik Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Socha Halina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Witana Beata – nauczyciel fizyki
 • Wójcik Jolanta – nauczyciel wychowania fizycznego