Akcja ”Szkoło Pomóż i Ty”

W miesiącu wrześniu na terenie szkoły przeprowadzono ogólnopolską akcję Szkoło Pomóż i Ty. Organizatorem akcji jest Fundacja  na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty z siedzibą w Gdyni.

Uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego rzetelnie rozprowadzali kalendarzyki wśród uczniów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród całej społeczności szkolnej. Sprzedaż kalendarzyków z wiedzą edukacyjną miała na celu pomoc podopiecznym Fundacji osób Niepełnosprawnych i Niewidomych w Gdyni. Chorzy potrzebują wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitacje, protezy rąk i nóg czy też wózki inwalidzkie. Tegoroczna akcja miała na celu pomoc Fabianowi Czechowskiemu, lat 10, który cierpi na autyzm wczesnodziecięcy oraz padaczkę. Pieniążki będą przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie. Zebrane pieniądze w wysokości 400 zł trafiły na konto fundacji Pomóż i Ty w Gdyni.

Opiekunowie SU