Angielski od kuchni  !
Realizacja projektu Małopolskie Talenty daje uczniom wiele możliwości. Na zajęciach uczestnicy wspólnie opracowują plan i zadania, które są dla nich interesujące. Z jednej strony to nauka języka angielskiego, a z drugiej strony zdobywanie wiadomości i umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Jednym z zaproponowanych przez uczniów zadań projektowych była realizacja tematu Kuchnie Świata. W ramach tego projektu uczniowie poszerzali swoje wiadomości angażując zmysły! Było to ciekawe kulinarne wyzwanie, które zostało zwieńczone własnoręcznie wykonanymi i smacznymi przekąskami. Przepisy zostały opracowane przez uczestników projektu, a ich jakość sprawdzona w realu!

CHICKEN BURGERS

Nutrition Calories 461 Fat Content -medium Ingredients to serve 6: • 2 chicken fillets • 6 rolls • lettuce or rucola • a tomato • an onion • ketchup or mayonnaise • chicken spices • a pinch of salt • a pinch of pepper Preparation: 1. Cut chicken, lightly tear. 2. Add salt, pepper nad chicken spices. 3. Preheat the grill. Then grill the meat for about 10 mins . 4. Slice the lettuce, onion and tomato on a chopping board. 5. Cut the rolls into two halves. 6. Spread the ketchup and mayonnaise on te roll. 7. Put vegetables on it. 8. When your meat is ready, put in on the roll. Enjoy your meal! Dominika, Marta, Michał

Waffles with cream and fruit

Ingredients:one and a half glass of flour • one and a half tea spoon of baking powder • pinch of salt • 1 spoon of vanilla sugar • half a glass of oil • 1 1\3 cup of milk • 2 eggs • cream • fruits Preparation: 1. Put the flour into a bowl, add baking powder, salt, sugar and vanilla sugar. 2. Mix everything and then add eggs, oil and milk. 3. Warm up the waffle iron. Bake the waffels for 3-4 minutes. 4. After baking put waffles on the plate and wait till it will be cold. 5. Put cream and fruit. Enjoy your meal! Karolina, Maja

Fruit salad

Fruit salad Ingredients to serve:6 tangerines • one lemon • 4 peaches • 4 pineapples • 6 kiwi fruit • 4 apples • 4 pears Preparation: 1. Wash all fruit and peel them 2. Squeeze the lemon juice 3. Cut fruit into the cubes and put them into the bowl 4. Add lemon juice and mix everything together. 5. Put the salad into the fridge for 10 minutes and it's ready to eat. SmoothieIngredients to serve: • 5 bananas • 8 kiwi fruit • 1 orange Preparation: 1. Peel fruit and cut bananas and kiwi fruit into the cubes. 2. Put everything to the bowl. 3. Squeeze juice from the orange. 3. Blend everything, add orange juice and mix together. Enjoy your meal! Paulina, Zuzanna, Mateusz