Defibrylator AED na budynku naszej szkoły.

Dzięki staraniom Państwa Pauliny i Dawida Olcoń, na naszej szkole zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. 
To przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. 
Będzie on służył wszystkim mieszkańcom Kwaczały. Urządzenie jest dostępne przy drzwiach szkolnych od strony północnej. 
Bardzo dziękujemy za taką ważną inicjatywę.