Dzień Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły.
Bardzo dziękuję  za zaangażowanie i  codzienną pracę.

Gronu Pedagogicznemu chciałabym podziękować za trud włożony  w kształcenie,  codzienną motywację do pracy, cierpliwość  
i wyrozumiałość.

Życzę wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i satysfakcji z odkrywania naszych talentów oraz z osiąganych wyników.
Niech Państwa entuzjazm  i pasja zwyciężą z trudami dnia codziennego.

Podziękowania składam również Pracownikom Niepedagogicznym  za zaangażowanie w jak najlepsze funkcjonowanie naszej placówki. Życzę zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jest to też święto Rodziców i Uczniów. Rodzicom zaś życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci i zadowolenia z ich osiągnięć , natomiast uczniom – wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i radości płynącej  z odkrywania tego, co nieznane.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne i spokojne.


Renata Zielińska – dyrektor szkoły