Festiwal Zawodów.
27 kwietnia 2023 roku uczniowie klasy ósmej wzięli udział w Festiwalu Zawodów. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły branżowe oraz szkoły wyższe. Prezentacje uzupełniają przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. Festiwal pomaga uczniom podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły ponadpodstawowej i często także o wstępnym wyborze zawodu, jaki będą wykonywać w życiu. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia ponad 100 wystawienniczych stanowisk podzielonych na strefy tematyczne. Na zakończenie wzięli udział w konferencji tematycznej przygotowanej przez WUP oraz MCDM  ,,Z wiedzą po sukces”.