Helloween
Skąd po­cho­dzi i co ozna­cza „Hal­lo­we­en“?   Słowo „Halloween“ pochodzi z angielskiego „All hallows’ eve“ i oznacza wieczór przed dniem Wszystkich Świętych – chrześcijańskich obchodów, w których wspomina się zmarłych.

Skąd wzięło się słynne powiedzenie – cukierek albo psikus?

W Halloween przebrane dzieci chodzą od drzwi do drzwi w okolicy i proszą o słodycze. Według tradycji, jeśli mieszkańcy domu nie poczęstują ich żadnymi smakołykami, maluchy mogą im splatać figle. Pierwsze udokumentowane akcje pochodzą z 1911 roku, jednak przypuszcza się, że ta praktyka jest znacznie starsza.   A tak bawili się uczniowie naszej szkoły…