INFORMACJA O REKRUTACJI

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kwaczale informuje o trwającym zgłaszaniu dzieci do klasy I  
Szkoły Podstawowej  im.Józefa Patelskiego w Kwaczale na rok szkolny 2024/2025.

– rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej  w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie
(załącznik nr1 do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2024/2025)
Termin zgłaszania do 19.02.2024. do godziny 14:00

– rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły wniosek
(załącznik nr2) do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2024/2025) zgodnie z terminami podanymi w Zarzadzeniu     nr 0050.14.2024  Burmistrza Gminy Alwernia .

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

19.02.2024r.-01.03.2024r.

do godz.15:00

(Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kwaczale  lub ze strony internetowej szkoły)