Jak zmieniał się budynek naszej szkoły.
W tym roku szkolnym uczniowie zgłębiają historię naszej szkoły. Aby łatwiej zrozumieć jak zmieniał się budynek naszej szkoły na przestrzeni od XIX do XXI wieku, powstała makieta. Uczniowie klasy V pod okiem pana Roberta Biela wykonali trójwymiarową makietę z której w sposób obrazowy, można przeanalizować jak uczyły się dzieci w końcach XIX wieku przez wiek XX aż do teraźniejszości. Oglądając pracę, czytajcie dokładnie dołączony opis i odszukujcie jak zmieniał się budynek i okolice naszej szkoły. Makietę można oglądać na holu górnym.