Kończymy wykłady o Powstaniu Styczniowym

W październiku uczniowie z Okleśnej, Brodeł i Regulic –   kolejnych szkół naszej gminy uczestniczyli w wykładach na temat Powstania Styczniowego.
Z zaciekawieniem słuchali opowieści o sytuacji Polaków w Królestwie Polskim i życiu w powstańczych szeregach oraz dowiedzieli się, czym była “branka”. Poznali historię lokalnych bohaterów powstania; Józefa Patelskiego oraz Ludwika Nowakowskiego.
Była okazja do dyskusji na temat celowości powstania i jego wpływu na dalsze losy naszej ojczyzny.
Na koniec uczniowie otrzymali foldery z najważniejszymi wydarzeniami powstania i uczestniczyli w multimedialnym teście na ten temat.