Klasa IV przedstawia legendy polskie.
Legendy „O Czechu, Lechu i Rusie”, „ O Popielu, którego zjadły myszy” oraz  „O Piaście Kołodzieju” zostały przygotowane przez uczniów klasy czwartej w ramach projektu historycznego. Celem było poznanie niezwykłych początków państwa polskiego. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić w formie inscenizacji wylosowaną legendę. Podzieleni na grupy musieli napisać scenariusz, przygotować rekwizyty i stroje. Przygotowania trwały dwa miesiące. Efekt był niezwykły! Postaci, w które wcielili się uczniowie były autentyczne i barwne. Grupy opracowujące poszczególne legendy wykazały się przemyślaną inscenizacją i talentem aktorskim. Brawo!