klasa IV realizuje międzynarodowy projekt eTwinning „ Christmas is coming…”

Klasa czwarta wraz ze swoim nauczycielem języka angielskiego, panią Magdaleną Kędziora, przystąpiła do międzynarodowego projektu eTwinning „ Christmas is coming…”
Uczniowie wybrali dwie szkoły partnerskie w Hiszpanii i Gruzji, będą się się komunikować z uczniami tych szkół, wzbogacając przy tym nie tylko wiedzę o krajach europejskich, a przede wszystkim ćwicząc sprawności niezbędne w nauce języka angielskiego.
Kontakt z innymi szkołami odbywa się poprzez platformę eTwinning oraz poprzez wymianę kartek świątecznych i dekoracji świątecznych charakterystycznych dla danego kraju.

Założenia projektu „ Christmas is coming” :

1) Nauka kolędy lub piosenki świątecznej w języku angielskim,

2) Wykonanie kilku dekoracji na choinkę i przekazanie ich do szkoły partnerskiej,

3) Przygotowanie prezentacji lub plakatu o tradycjach obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Polsce w języku angielskim,

4) Przygotowanie kartek świątecznych dla uczestników projektu z krajów partnerskich w języku angielskim.