Kolejny dzień obozu językowego.
Kolejny dzień obozu językowego bardzo pozytywnie wpłynął na kompetencje językowe uczestników. Coraz śmielej wypowiadali się w języku angielskim, prezentując efekty pracy grupowej: pomysł na własny film oraz wizję wykreowanego przez siebie stworzenia. Później przenieśli się w przyszłość, przedstawiając jak widzą siebie za 20 lat. Praca umysłowa przeplatana była zabawami i grami ruchowymi. Fernando, pochodzący z Meksyku, przybliżył uczniom swój kraj. Dzień zakończył się wspólną zabawą na wieczorze karaoke i dyskotece.