Konkurs recytatorski.

29 marca 2024r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas I-III „W kolorowym świecie klasyki ”.
Wzięło w nim udział 24 uczniów z klasy I, II i III.
Celem konkursu było popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy, Julian Tuwima i Wandy Chotomskiej, rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci, a także zainteresowanie uczniów czytaniem poezji.
Przy ocenie występów konkursowych zwracano uwagę na pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny – strój, gest sceniczny.
Wszyscy uczestnicy doskonale przygotowali się do występu i pięknie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. 
Wczoraj każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i zdrowy upominek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Oto wyniki:
I miejsce – Ksawery Paw ( klasa 1)
II miejsce – Mateusz Kudzia ( klasa 1)
III miejsce –Magdalena Korpała ( klasa 2)

Jury postanowiło też przyznać dwa wyróżnienia:
Dominik Kowalski ( klasa 2),
Hanna Kulawik ( klasa 3)

Spotkaniu towarzyszyła radość i wiele pozytywnych emocji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.