Lipa Wolności – historia pisze swój własny rozdział.

Dzisiaj nasza Lipa Wolności skończyła swoją historię i uległa wichurze, która nawiedziła Kwaczałę. 
W kronikach szkolnych widnieje zapis, że posadzono ją w 1918 roku, jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Osłaniała uczniów szkoły w Kwaczale swoim cieniem przez kolejne 106 lat.  Dzisiaj, niestety nie wytrwała pod naporem wiatru. 
Bardzo dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaczale za pomoc w zabezpieczeniu miejsca i usunięciu niebezpiecznych gałęzi.
Nowa historia pisze się na naszych oczach.
Uczniowie Szkoły w Kwaczale na pewno znajdą sposób, aby upamiętnić niepodległość Polski oraz miejsce gdzie stała nasza Lipa Wolności.