Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2021/2022

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach
konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników
Termin: 7 października 2021

I. Tematyka konkursu

Mystery and Suspense – Theodore Boone and Sherlock Holmes

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

III. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników oraz stanowiącej pomoc
dla nauczyciela

Etap szkolny:

1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego
w szkole podstawowej;
2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010.