Małopolskie Talenty 2021/2022

Od 13 września ruszyła kolejna edycja Małopolskich Talentów. W naszej szkole pracujemy w trzech zespołach: matematycznym, języka angielskiego oraz technologii informacyjno–komunikacyjej.
Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju uzdolnień z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i uczenia się.
Projekt trwa już trzeci rok, w jego trakcie nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, wyjazdach i spotkaniach. Integrują się podczas wspólnie realizowanych projektów oraz uczą się przez zabawę.