Memory Master

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 10 zł.
Opłata zbierana po konkursie.

Zapisy do konkursu trwają do 30 września.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2/73-memory-master/159-memory-master-regulamin
Osoby chętne zgłaszają chęć wzięcia udziału u nauczyciela języka angielskiego.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 27.10 – 29.10. 2021 roku.
Wyniki zostaną przesłane do szkoły do dnia 17 grudnia 2021.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 – 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 – 99 – miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Uczeń z wynikiem 85 – 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

MEMORY MASTER ZAWSZE POD RĘKĄ
Darmowa aplikacja dla każdego ucznia (nie tylko uczestnika) szkoły biorącej udział w konkursie. W aplikacji znajdują się wszystkie listy słów oraz dwie gry pomagające w lekki sposób uczyć się słownictwa.
Link https://www.blumont.edu.pl

Na laureatów I stopnia czekają atrakcyjne nagrody.