Na pomoc Turcji i Syrii.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzinom oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły, którzy włączyli się w akcję:
"  Na pomoc Turcji i Syrii " pod patronatem Polskiego  Czerwonego Krzyża.
Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!!!