Nasi uczniowie w Warszawie.
Nauka przez doświadczenie – bardzo proszę. Nasi uczniowie uczestniczyli w Centrum Nauki Kopernik w warsztatach z fizyki i robotyki. Nabywali nowe wiadomości i umiejętności, a przy okazji dobrze się bawili.