„Odblaskowa Szkoła”

Nasza szkoła bierze udział w XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
Podstawowym celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników oraz zwiększanie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.
Konkurs będzie trwał przez dwa miesiące: wrzesień i październik.

W naszej szkole proponowane są następujące działania:

1. Pozyskanie elementów odblaskowych dla dzieci.
2.Przeprowadzenie konkursów plastycznych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3.Przeprowadzenie „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.
4. Zajęcia pozalekcyjne o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5.Publikacja prac wykonanych przez dzieci oraz relacje z przebiegu konkursu.
6. Wykonanie gazetek ściennych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7. Szkolenie najmłodszych – jak pomagać poszkodowanym w wypadkach drogowych przeprowadzone przez OSP  Kwaczała.
8.Nakręcenie krótkiego filmu o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
9. Nagranie piosenki wykonanej przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
10 Inne działania, które wypłyną z inicjatywy uczniów biorących udział w konkursie. 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego działania.

Koordynatorem konkursu jest p. Robert Biel.