Okaż serce!

Samorząd Uczniowski zwraca się z gorącą prośbą  o wsparcie leczenia i rehabilitacji ciężko chorej mamy dwójki dzieci. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc .
Od wtorku do piątku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą kwestować na w/w cel. Okażmy wielkie serce.

W piątek zorganizowany zostanie kiermasz ze zdrowymi przekąskami a cały dochód będzie przekazany na wsparcie naszej akcji.