Prosimy o 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję, za to że od wielu lat wspieracie naszą szkołę przekazując nam 1% podatku.
Przez wszystkie te lata szkoła pozyskała wiele funduszy w ramach tej akcji.
Fundusze te sukcesywnie przekazywaliśmy na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły oraz wzbogacenie jej infrastruktury.
Pozwalały one dofinansować projekty edukacyjne tak licznie realizowane przez szkołę.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.spkwaczala.pl oraz mediów społecznościowych gdzie na bieżąco dzielimy się z Państwem informacjami dotyczącymi naszej szkoły.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie.
PROSZĘ O POMOC RÓWNIEŻ W TYM ROKU I PRZEKAZANIE NA CELE SZKOŁY SWOJEGO 1% PODATKU


PRZYPOMINAMY NR KRS;
0000052078 z dopiskiemZS3Kwaczała

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefa Patelskiego w Kwaczale
Renata Zielińska