Realizacja projektu „Historia nie taka daleka”
Uczniowie naszej szkoły realizowali w tym roku projekt „Historia nie taka daleka”. W ramach tego projektu rozmawiali ze swoimi dziadkami i babciami o szkole. Przeprowadzali wywiady dotyczące nauki, wycieczek,  uroczystości szkolnych, zwyczajów panujących w szkole, pomocy dydaktycznych, strojów i innych ciekawostek z życia szkoły.  Zebrane i opracowane wywiady, opatrzone odpowiednimi fotografiami  wydaliśmy w formie papierowego suplementu do kroniki szkolnej. Udzielający wywiadów otrzymają od szkoły upominki z suplementem do kroniki. Mamy nadzieję, że się spodobają.  Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowanie w realizację tego projektu. Projekt był realizowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie dla Edukacji MOST w ramach; „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2020 roku z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomani.