Święto Komisji Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę podziękować naszym Pedagogom
za wkład w edukację i wychowanie uczniów,
za codzienną cierpliwość, wyrozumiałość oraz poświęcenie.
Pracownikom Administracji i Obsługi
dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
wytrwałość oraz codzienny trud. 
Dziękuję Uczniom, za wiarę we własne możliwości i dążenie do obranego celu. 
Podziękowania składam również  Rodzicom za bezinteresowną pomoc,
życzliwość i zaangażowanie w życie naszej szkoły.
Wszystkim  życzę dużo zdrowia, energii, uśmiechu,
a także  sił do dalszej pracy.

Renata Zielińska – dyrektor szkoły