,,Szkolny Budżet Obywatelski”

W dniu 22 marca 2024 r. w naszej szkole odbyło się głosowanie mające na celu wyłonienie zadania, który zostanie zrealizowane w ramach projektu ,,Szkolny Budżet Obywatelski”.
W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez Samorząd Uczniowski, wzięli udział pracownicy i uczniowie szkoły.
Głosowało 144 osób. Zwyciężyła propozycja złożona przez uczennice klasy czwartej: ,,Źródełko wody pitnej”. Zagłosowały na nią 102 osoby. Drugi projekt, złożony przez uczniów klasy ósmej, poparło 37 osób. Była to propozycja zakupu siedzisk, które miałyby zostać umieszczone na korytarzach szkoły.
Demokratycznie podjęta decyzja pozwoli uczniom na korzystanie z nieograniczonego dostępu do wody pitnej.

„Szkolne Budżety Obywatelskie realizowane są przez STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA w ramach projektu AkTYwna Alwernia finansowanego z programu Nowe FIO z Narodowego Instytutu Wolności – CRSO”