Turniej Halowej Piłki Nożnej

W dniach 15 i 18.10.2021 w SP w Regulicach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej. Naszą szkołę repręzentowły dwie drużyny w kategorii M13 i M16. W kategorii młodszej M 13 nasi reprezentanci zajęli bardzo dobre drugie miejsce. W kategorii starszej M16 zajęliśmy czwartą lokatę. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.
M 13
M.Kaszuba, O. Szafraniec-Fabiś, J.Bachowski, J.Bałys, O.Dziedzic, Sz.Jarczyk, A.Kukla, W.Michałek
M 16
K.Brzeżański, D.Jędruszek, D.Kosiba, G.Malecha, A.Bachowski, F.Siwek, J.Stachańczyk, P.Sujdak