Turniej Strzelecki w Trzebini
Uczniowie najstarszych klas naszej gminy konkurowali w strzelaniu do celu w trzebińskim liceum. Instruktorzy uczyli nas jak obchodzić się z replikami broni, strzelać oraz przyjmować prawidłową postawę strzelecką. Strzelaliśmy z broni laserowej i pneumatycznej.  To było bardzo ciekawe doświadczenie.