Ty decydujesz jak reagujesz.

W naszej szkole zakończyły się warsztaty dla uczniów klasy III, VI oraz VII w ramach programu „Ty decydujesz jak reagujesz”.
Program miał na celu kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, promowanie współpracy
i empatii, edukację na temat zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji.
Pani trenerka dziękuje naszym uczniom za ich zaangażowanie i pracę a my dziękujemy Pani Barbarze za świetnie prowadzone zajęcia. Zapraszamy we wtorek na spotkania rodziców z naszą trenerką- Panią Barbarą Dolatą.