„Ty decydujesz jak Reagujesz”

W naszej szkole realizowany jest Program „Ty decydujesz jak Reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla:

  • uczniów,
  • nauczycieli,
  • rodziców

Zajęcia nakierowane są na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. Warsztaty mają służyć integracji grupy, poznaniu siebie oraz własnych emocji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz samoświadomości. Starsi uczniowie zapoznają z funkcjonującymi stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją jako przyczynami ryzykownych zachowań, jak również sposobami ich przeciwdziałania. Część zajęć poświęcona zostanie podejmowaniu decyzji oraz reagowaniu w sytuacjach konfliktowych.

W projekcie biorą udział szkoły podstawowe z terenu Województwa Małopolskiego:

  • szkoła podstawowa,
  • szkoła publiczna lub niepubliczna,
  • brak statusu szkoły specjalnej,

Program jest realizowany w roku szkolnym 2023/24 przez Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenie Województwa Małopolskiego. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 916.000 zł

Realizator Programu: Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Adres: ul. dr. J.Babińskiego 29, 30-393 Kraków, tel.: 12 65-24-347, mail: biuro@babinski.pl; www.babinski.pl

Kontakt w sprawie Programu:

  • mail: tydecydujesz@babinski.pl
  • tel: 784 302 733

dr Agnieszka Fusińska-Korpik – koordynator merytoryczny

Sebastian Nowak – Kierownik Projektu

 

Więcej informacji na stronie  https://tydecydujesz.babinski.pl/