Uczniowie klasy 7 rozwijają swoje kompetencje językowe.

Podczas lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy  7 realizowali projekt mający na celu stworzenie menu.
Wykazali się znajomością słownictwa, kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem.
Gratulujemy pomysłów.