Święto Odzyskania Niepodległości.

13 listopada w naszej szkole odbywały się uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.  Uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach tematycznych oraz grze terenowej związanej z Powstaniem Styczniowym. Zorganizowano wykład o naszych lokalnych bohaterach kapitanie Józefie Patelskim oraz Ludwiku Nowakowskim, walczyli oni o naszą wolność narażając życie swoje i swoich bliskich. Na uroczystości zaproszono lokalną społeczność.
Uroczystość zorganizowano w ramach projektu „Ślady Powstania Styczniowego” realizowanego przez Stowarzyszenie dla Edukacji MOST, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oaz Gminę Alwernia.