Wyjazd Edukacyjny
Końcem lutego uczniowie klasy czwartej wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym.
 Uczestniczyli w wielu interesujących zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. 
Najwięcej emocji i zainteresowania wzbudziły zajęcia, na których prezentowano różne doświadczenia chemiczne, a także zajęcia biologiczne, 
podczas których uczniowie mogli zaobserwować jak wygląda życie w kropli wody przy użyciu mikroskopów. 
Kolejnym punktem wyjazdu były zajęcia teatralne a także zajęcia z origami.
Niewątpliwie wszystkie zajęcia w jakich uczestniczyli nasi uczniowie były ciekawe oraz wartościowe.