ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.
Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania.

 

Zapisy do konkursu trwają do 30 września. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2/73-memory-master/159-memory-master-regulamin

 

Osoby chętne zgłaszają chęć wzięcia udziału u nauczyciela języka angielskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23.10 – 26.10.2023 roku.

Wyniki zostaną przesłane do szkoły do dnia 10 lutego 2024r.

Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 – 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 – 99 – miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Uczeń z wynikiem 85 – 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

MEMORY MASTER ZAWSZE POD RĘKĄ

Darmowa aplikacja dla każdego ucznia (nie tylko uczestnika) szkoły biorącej udział w konkursie. W aplikacji znajdują się wszystkie listy słów oraz dwie gry pomagające w lekki sposób uczyć się słownictwa.

Link https://www.blumont.edu.pl

Na laureatów I stopnia czekają atrakcyjne nagrody.